SYMPOSIUM : "Vermaatschappelijking van de zorg: een boeiende uitdaging!"
Op weg naar een volwaardige deelname van mensen met een beperking in de participatiesamenleving

" Een dag vol inspiratie, perspectief, hoop, engagement, innovatie.
Een verhaal van betekenis krijgen voor elkaar vanuit ieders kracht!"

Organisatie door vzw Bindkracht en Gipso vzw

Bindkracht       Gipso

Datum     Zaterdag 9 mei 2015
Locatie     KBC gebouw, Havenlaan 2, 1080 Brussel

 

Film (volledige opname)

 

Foto's

 

Situering van het thema

De maatschappij evolueert van een verzorgings-en activeringsstaat naar een participatiesamenleving waarbij het actief burgerschap een uitgangspunt is.

Wat zijn de uitzichten hiervan op de verschillende levensdomeinen: wonen, werken, vrije tijd, zorg voor mensen met een beperking enz.

We willen dit breed verkennen op niveau van Vlaanderen en Europa. Wat is de beleidsvisie hieromtrent? Wat zijn de verwachtingen en targets die het beleid hieromtrent opstelt en meegeeft aan de burger? Wat is hierin dan alsnog de rol dan de verschillende actoren: overheid, middenveld, sociale partners, burger,…

Daarnaast willen we de focus leggen op het  verhaal van de vernieuwende projecten voor mensen met een beperking maar dit in het ruimere kader van de participatiemaatschappij. We laten praktijkverhalen aan bod komen die op de domeinen van wonen, werken, vrije tijd en zorg voor mensen met een beperking inspirerend kunnen zijn.

Hoe kunnen we als burger op een positieve en constructieve manier bijdragen aan een dynamische en zorgzame samenleving?

 

Programma

Onderwerp Spreker Presentatie
Situering van het thema „Vermaatschappelijking van de zorg” in maatschappelijk perspectief Gewezen voorzitter van het Pluralistisch Welzijnsverbond Vlaanderen
Ludo Fret
Download
Ppt
 
Download
Doc
Beleidsvisie omtrent welzijn en participatie met focus op zorg. Wat is rol van de overheid in dit verhaal? Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
zie film
Visie van Europees beleid tav participatiesamenleving. Rol van overheden? Inspirerende praktijken in lidstaten? Europees commissaris Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit
Marianne Thyssen
zie film
Gipso vzw, coachen van nieuwe projecten in eigen regie Bernadette Rutjes, voorzitter Gipso vzw Download
Ppt
Toelichting vzw Bindkracht, project in eigen regie voor mensen met een beperking Nadia Quintens, voorzitter vzw Bindkracht Download
Ppt

 

Workshops

  Workshop Presentatie Verslag1 Verslag2

1. 

Wat betekent solidariteit en eigen regie in de praktijk?

GIPSO vzw, coachen van nieuwe projecten in eigen regie.
Bies Henderickx, Algemeen directeur Pegode, coach Gipso

Download
Powerpoint

Download
Doc

Download
Doc

2.

Inhoudelijke draaischijf voor de ontwikkeling van zorgzame wijken en woonzorgconcepten.

Woonzorg Brussel stimuleert kwaliteitsvolle projecten binnen de woonzorgzones en begeleidt initiatiefnemers die zorg- of woonzorgprojecten willen bouwen.
Jeroen Dries, projectcoördinator

Download
Pdf

Download
Doc

 

3.

“Hoe kan ik participeren?” Hefbomen en hindernissen.

Peter Lambreghts van Onafhankelijk Leven vzw verbindt de geleefde ervaring met zijn professionele expertise over innovatief beleid en praktijk voor personen met een beperking om vanuit zijn perspectief een stand van zaken te maken in Vlaanderen anno 2015. Vermaatschappelijking wil iedereen, maar begrijpen we hetzelfde? En zijn we op de goede weg?
Peter Lambreghts

Download
Powerpoint

Download
Doc

Download
Doc

4.

Werken in de wereld is leven in de wereld. Werk op maat: hoe doe je dat?

Magda vzw, begeleid werken
Jan Damen, diensthoofd

Download
Doc

Download
Doc

Download
Doc

5.

Het project vrijetijdstrajectbegeleiding voor personen met een handicap: een initiatief om participatie aan de samenleving te verbeteren. Een praktijkverhaal met ups en downs.

KVG Vrije tijd
Tom Danssaert

Download
Powerpoint

Download
Doc

Download
Doc

 

Met dank aan

Kaspers           KBC