Personeel & vacatures

Zoals onze visie zegt, werken wij vanuit de kracht van mensen. Dit geldt voor iedereen die zich engageert voor vzw Bindkracht.
Wij willen mensen uitnodigen om de kwaliteiten die ze in zich dragen om te zetten tot deskundig handelen.

Wij verwachten van ons personeel dat zij een positieve visie hebben naar mensen toe en bereid zijn om geëngageerd in hun werk te staan. Hierbij zijn de waarden van wederzijds respect, zelfreflectie, open communicatie, creativiteit, ... van wezenlijk belang.

Onze vaste teamleden vallen onder de hoede van Resonans, thuisbegeleidingsdienst Vlaams Brabant en onze zorgpartner. Ze werken dagelijks samen met de verpleeg- en zorgkundigen van Solidariteit van het Gezin en met onze persoonsgebonden vrijwilligers.

Wij bieden hierbij een procesmatige opvolging van elk personeelslid met intervisiemomenten, teamvergaderingen  en vormingsmogelijkheden.

 

 

Vacature: Begeleider Bindkracht

Resonans vzw zoekt voor haar projectwerking Bindkracht VZW een enthousiaste collega!

Vzw Bindkracht is een kleinschalig en huiselijk woonconcept voor mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Het woonconcept is uniek omwille van de aangepaste en krachtgerichte zorg die wordt geboden, de participatie van het netwerk en de integratie in de ruime maatschappij.

Taakomschrijving

Als begeleider ben je de spil in de dagelijkse zorg en ondersteuning van onze bewoners. Elke bewoner wordt vanuit zijn uniciteit en kwaliteiten benaderd waardoor de mate van zorg voortdurend wordt afgewogen en kan variëren van het effectief hulp bieden, motiveren, begeleiden tot observeren. Je organiseert en begeleidt dagactiviteiten, zowel individueel als in groep. In de aangereikte zorg ga je steeds op zoek naar krachten en verbinding tussen bewoners, het ruime netwerk, de vrijwilligers, de buurt... Je stemt af met de ouders die participeren in de zorg en met je collega's. Daarnaast stuur je vrijwillgers en zorgkundigen aan. Boven dit alles bied je onze bewoners een fijne en warme thuis waarin zij de vrijheid ervaren, gestimuleerd worden, kunnen verkennen en in interactie kunnen gaan, maar tevens een veiligheid vinden.

Meer informatie op de site van VDAB