Welkom bij vzw Bindkracht

Welkom op de site van vzw Bindkracht.

Op deze site vind je alle inhoudelijke en praktische informatie over ons project en onze werking. 

VZW Bindkracht is gevestigd in Landen en biedt een huis aan met woon- en zorgomgeving aan mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Dit huis wil een warme, geborgen, veilige en huiselijke thuis vormen voor personen met een beperking.

Onze naam staat voor verbinding en kracht:
Verbinding maken met de kracht in jezelf.
Wij zijn op zoek gegaan naar een woonvorm die mensen met een beperking vanuit hun eigen kracht verbindt, zowel met elkaar als met de omgeving.

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken die dit project mee mogelijk maakt.

24 u van Bindkracht - Bedankt aan alle deelnemers en sponors!

 

 

  

  

Nieuwe Bindkracht Meter & Peter

Het is voor ons een grote eer om onze nieuwe meter en peter te mogen aankondigen:
Martine Tanghe en Bart Schols.

Wij zijn enorm blij met hun steun.
Zij vervoegen onze ploeg bekende meters en peters : Kristien Hemmerechts, Goedele Devroy, Bart Debbaut en Rob Heirbaut.  

Martine TangheBart Schols

Onze meter Martine Tanghe aan het woord :

Omdat het hartverwarmend is te zien wat een mooie thuis Bindkracht gemaakt heeft voor jongeren met een ernstige handicap.
Omdat het hartverscheurend is te weten dat ouders wakker liggen van jarenlange wachtlijsten en kille cijfers.
Omdat het onrechtvaardig is dat wie recht heeft op een budget van de overheid dat toch niet krijgt.
Daarom, en om nog veel meer redenen, wil ik als meter van Bindkracht mijn steentje bijdragen aan dit prachtige project en ook om uw steun vragen.

 

Goedele Devroy

Met fierheid kondigen we aan dat Goedele Devroy meter is van vzw Bindkracht!

Als Westraatjournalist volg ik al veel jaren de Vlaamse politiek. Het gebrek aan kwaliteitsvolle zorg voor mensen met een handicap, zelfs voor de zwaarst zorgbehoevenden, is een welvarende regio als Vlaanderen onwaardig. Het gebrek aan zorg sluit mensen uit en maakt mantelzorgers op termijn kapot.

Als moeder van een zoon met een ernstige mentale handicap vind ik het bijzonder schrijnend dat de Vlaamse overheid onvoldoende geld uittrekt om een project als vzwBindkracht te laten bestaan.

Maar het is niet anders: zonder uw steun kan vzw Bindkracht nooit genoeg personeel aanwerven om kwalitatieve zorg te bieden. Met een paar euro's per maand kan u al het verschil maken.

 

Onze meter: Kristien Hemmerechts

Wij zijn verheugd om te mogen aankondigen dat de bekende Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts met veel overtuiging meter is geworden van vzw Bindkracht.
In onze warme ontmoeting met haar voelden we onmiddellijk dat zij zich oprecht en met volle energie wil inzetten voor ons project.
Wij zijn haar daar heel dankbaar voor!
 
Kristien Hemmerechts aan het woord :
"Ik ben vereerd dat ik meter kan en mag zijn van een prachtig project als Bindkracht. Erg belangrijk is voor mij dat alle inspanningen en centen rechtstreeks terechtkomen bij mensen die ze hard nodig hebben.
Go, Bindkracht, Go!"

foto door Keke Keukelaar

 

Van droom naar werkelijkheid. De realisatie van een levensnoodzakelijk project: vzw Bindkracht, een warme thuis voor mensen met een beperking. Een appèl naar iedereen toe om ons te steunen, elk op zijn eigen manier.

Met veel dank aan Katrien Degreef voor deze sfeervolle opname en de aangename samenwerking.

 

Steun ons project

We hopen om, samen met de steun van anderen, een duurzame werking op te zetten voor de personen met een handicap die in ons huis zullen wonen. Daarom zijn wij op zoek naar personen die ons project willen steunen.  

Wil je graag verbonden worden aan dit project door ons te steunen?

Aarzel dan niet en help ons. Alle hulp is van harte welkom.

Steun ons als particulier Steun ons als onderneming