Uitgangspunten

Als vzw Bindkracht vertrekken we vanuit 3 voor ons wezenlijke uitgangspunten.
We willen deze hier even toelichten om ze dan verder uit te werken in onze missie en visie.

Het eerste uitgangspunt is dat wij erin geloven dat het leven als geschenk ervaren kan worden als mensen contact kunnen maken met hun eigen kracht.
Jouw eigen kracht als mens verwijst naar alle talenten en kwaliteiten die je in jou draagt.
Leven vanuit jouw eigen kracht geeft een enorme levensenergie!
Je boort jouw eigen talenten en kwaliteiten aan, je geeft ze vorm, je voelt voldoening en tegelijk kan je van daaruit heel veel geven aan anderen. Je verbinden met jouw eigen kracht en dit met anderen delen maakt ons als mens betekenisvol en gelukkig. Dit staaft het gegeven dat mensen recht hebben op het behoud van de regie over hun eigen leven. Dit vertaalt zich tevens in het kracht-en maatgericht werken.

zorgcirkels

Ons volgende uitgangspunt is dat we willen werken vanuit het solidariteitsbeginsel.
Onder solidariteit verstaan we dat datgene wat ieder kan inbrengen, aangewend kan en mag worden voor alle betrokkenen.
Als we dit financieel vertalen, gaan we er van uit dat het Persoonsvolgend zorgbudget van een bewoner dient om de personeelskost mee te dragen. Elk personeelslid zal ingezet worden voor elke bewoner. Op deze manier vangen wij een aantal mensen op zonder zorgbudget, mensen die anders nergens terecht kunnen.
Het solidariteitsbeginsel zorgt ervoor dat wij als gemeenschap kunnen instaan voor het welzijn van elkeen. Alle steun die we als vzw Bindkracht mogen ontvangen zal eveneens aangewend worden voor iedere bewoner.

Inclusie is eveneens een belangrijke waarde die wij ten gronde willen vorm geven.
Het uitbouwen van een stevige vrijwilligerswerking die zowel persoons-als projectgebonden is, vormt hierbij een waardevolle pijler.

Daarnaast willen wij de persoon met een beperking de mogelijkheid geven om zich te verbinden met de maatschappij door oa deelname aan sport en andere verenigingen, samenwerking met scholen met oa deelname en medewerking aan evenementen van vzw Bindkracht en andere,… Zo werken sommige van onze bewoners ook mee in een kleuterklasje, in het WZC, in de Wereldwinkel,…