Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen een heel belangrijke pijler van onze werking.

Ook hier vertrekken wij vanuit wat elke persoon te bieden heeft, waar ieder plezier in heeft en dit graag deelt met anderen.

De vrijwilligers kunnen taken opnemen die bewoners– of werkingsgericht zijn.

  • Bewonersgerichte taken zijn activiteiten die je rechtstreeks onderneemt met 1 of meerdere bewoners, meestal samen met het personeel. Dit zijn activiteiten die voortkomen uit de wensen en noden van de bewoners en die je rechtstreeks met hun onderneemt.
    Dit kan inhouden dat je een bijdrage levert in bijvoorbeeld in het bereiden van de maaltijd, wandelen, crea, zingen, muziek, naar winkel gaan, iets gaan drinken, buitenactiviteiten, in tuin werken, gaan zwemmen, op uitstap gaan,…
  • Werkingsgerichte activiteiten zijn bewonersoverstijgend. Deze kunnen in de vorm van huishoudelijke en onderhoudstaken in het huis en in de tuin, meewerken aan benefiet, logistieke ondersteuning, mee zorgen voor sponsoring,… enz.

Als je vrijwilliger wil zijn en een betekenisvolle bijdrage wil leveren voor mensen met een beperking, bedenk dan bij jezelf waar je jezelf en anderen plezier mee kan doen. De tijd die je er aan wil besteden, bepaal je uiteraard zelf.

Als je verschil wil maken in deze wereld en vrijwilliger wil worden, laat ons dat dan zeker weten en stuur ons een mailtje via info@vzwbindkracht.be.

Wij zullen je dan uitnodigen voor een kennismakingsgesprek waarin we samen bekijken welke taken je kan opnemen in ons huis en tot welke afspraken we kunnen komen. 

Wij bieden onze vrijwilligers een procesmatige opvolging en interne vorming afhankelijk van wat ieder nodig heeft om op een fijne manier te kunnen samenwerken.
Wij voorzien ook een verzekering voor elke vrijwilliger.

Wij willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun betekenisvolle inzet!