Concrete werking

Vzw Bindkracht biedt een woon- en leefomgeving aan 13 mensen met een beperking. 
We vertrekken telkens vanuit de kracht en de nood van elke bewoner.
Dit maakt dat de activiteiten afgestemd zijn op de wensen en behoeften van elke bewoner.
Wij zoeken hierbij naar een evenwicht tussen wat wenselijk en haalbaar is.
Hierbij willen wij eveneens voldoende aandacht geven aan het groepsfunctioneren.

Het personeel is dag en nacht aanwezig. Wij bieden 24u op 24u deskundige begeleiding.
We zetten in op een stevige personeelsploeg zodat er zowel in grote groep, in deelgroepjes als individueel gewerkt kan worden. Onze zorgpartner, Resonans vzw, thuisbegeleidingsdienst Vlaams Brabant, staat in voor de vaste personeelsploeg opvoeders van vzw Bindkracht. Zij staan mee garant voor een kwaliteitsvol personeelsbeleid en deskundigheid.

Wij laten het personeel en de bewoners ondersteunen door de zorg-en verpleegkundigen van de zorgdienst I-Mens, de nachtzorgploeg van Familiehulp en Landelijke Thuiszorg, familieleden, het persoonlijke netwerk en vrijwilligers.

Vzw Bindkracht engageert zich om voor elke bewoner dagactiviteiten en begeleiding te begeleiden op een vraaggerichte manier.

Onze bewoners kunnen naar wens gebruik maken van de gezamenlijke ruimten of zich terugtrekken in hun persoonlijke woonomgeving. Dit wordt telkens afgestemd met de begeleiding.

Ouders, familie en vrienden van de bewoners kunnen op bezoek komen in het huis, deelnemen aan activiteiten en uiteraard ook hun ‘bewoner’ in zijn of haar thuismilieu laten vertoeven.

Wij willen dat vzw Bindkracht een warme thuis en een open huis kan zijn voor ieder. Ieder die in Bindkracht vertoeft of meewerkt, voelt deze huiselijkheid en draagt er eveneens aan bij.

“Bindkracht in beweging” is lid van G-sport Vlaanderen en Sport-Vlaanderen

Als Bindkracht vinden wij sport en beweging erg belangrijk.
We bieden onze Bindkrachtbewoners dan ook heel wat sportieve activiteiten op maat van ieder aan zoals wandelen, fietsen, zwemmen, turnen, fitness, balsporten, parcours, bewegen op muziek, rolstoeldansen, ….kortom omni-sport op maat!
Om dit in goede banen te leiden werken we samen met een G-sportleerkracht zodat onze bewoners en ons begeleidersteam gericht aan de slag kunnen.
Beweging en sport werken echt wel welzijnsverhogend en verbindend….en dat zijn belangrijke basiswaarden in Bindkracht!