Bewoners

Wij staan open voor aanvragen van mensen met een fysieke, sensoriële en mentale beperking, tussen 21 en 35 jaar. Het opzet is dat onze Bindkrachtbewoners samen oud kunnen worden.

Wij willen hierbij rekening houden met de volgende elementen :

 • haalbare zorgzwaarte (vraag en aanbod afstemmen)
 • bereidheid tot engagement van het natuurlijk netwerk van de persoon met een beperking
 • ter beschikking hebben van een persoonsvolgend budget
 • achter de visie staan van vzw Bindkracht met de uitgangspunten van eigen regie, solidariteit en inclusie.

Procedure

Elke aanvraag wordt grondig onderzocht. We zullen de volgende procedure hanteren.

 • Eerste contactname, telefonisch of mail info@vzwbindkracht.be
 • Kennismakingsgesprek in de Bindkrachtvilla
 • Huisbezoek, waarbij de kandidaat-bewoner aanwezig is
 • Contacten en bevragingen met reeds betrokken diensten, mits toelating bewoner/ouders
 • Tweede huisbezoek
 • Budgetpuzzel leggen
 • Doe-activiteiten ter afstemming tussen de bewoners

Om de intake zo objectief en gedegen mogelijk te laten verlopen, zullen we geregeld terugkoppelen in onze commissie.

Leden van de commissie :

 • Leen Beeusaert, pedagoge, Inhoudelijke coach van Bindkracht
 • Nadia Quintens, voorzitter vzw Bindkracht
 • Christine Demeyere, bestuurder vzw Bindkracht