Woonbegeleider Bindkracht vzw

Resonans vzw zoekt voor VZW Bindkracht een enthousiaste collega!

Vzw Bindkracht is een woon- en zorgconcept te Landen voor mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Het is een woonvorm die mensen vanuit hun eigen krachten verbindt, zowel met elkaar als met de omgeving. Bovenal wil dit huis een warme, geborgen, veilige en huiselijke thuis zijn.

Taakomschrijving

Als begeleider ben je de spil in de dagelijkse zorg en ondersteuning van onze bewoners. Elke bewoner wordt vanuit zijn uniciteit en kwaliteiten benaderd waardoor je voortdurend afweegt welke zorg passend is voor een bewoner op dat moment. Daarnaast organiseer en begeleid je dagactiviteiten, zowel individueel als in groep. Ook hier ga je steeds op zoek naar krachten en verbinding tussen de bewoners, context, zorgverleners, vrijwilligers, buurt… Je stuurt vrijwilligers en zorgkundigen aan opdat zij vanuit de ‘Bindkrachtvisie’ de bewoners begeleiden. Je stemt af met de ouders die participeren in de zorg en werkt nauw samen met je collega woonbegeleiders. Boven alles bied je onze bewoners een warme en veilige thuis waarin zij vrijheid ervaren, gestimuleerd worden en kunnen samenleven.

Profiel

Je kan je volledig vinden in onze missie, visie en waarden

Je bent flexibel in denken en doen

Je bent leergierig en in staat tot zelfreflectie

Je hebt een positieve mensvisie, zoekt samenwerking, bent transparant, bevordert overleg en afstemming op een professionele manier

Je voelt je verantwoordelijk voor de uitoefening van je taken, je neemt initiatief en bent creatief

Je bent daarnaast ook een stipte en loyale medewerker

Je hebt bij voorkeur ervaring in de dagopvang, begeleiding, verzorging van personen met een beperking

Je hebt minstens een A2 diploma in een mensgerichte studie

Je werkt in ochtend, dag en avondshiften alsook weekends

Jobgerelateerde competenties

 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
 • De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….

Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Zelfstandigheid
 • Plannen en organiseren

Aanbod

Je komt terecht in een uitdagende en dynamische omgeving met respect voor ieders talenten en kwaliteiten. Je kan rekenen op een fijne samenwerking met de collega’s, de vele vrijwilligers, externe partners en uiteraard de zeer enthousiaste bewoners en hun netwerk. We bieden je een procesmatige opvolging met intervisiemomenten, teamvergaderingen en vormingsmogelijkheden.

Voltijdse tewerkstelling, 4/5de bespreekbaar.

Plaats tewerkstelling 

Vzw Bindkracht, Steenweg op Sint-Truiden 415, 3401 LANDEN 

Contactname

Nadia Quintens 
nadia@vzwbindkracht.be
0475 650 613