Zin in een boeiende vakantiejob?

Resonans vzw zoekt voor VZW Bindkracht een enthousiaste voltijdse collega voor juli en augustus 2023

Vzw Bindkracht is een kleinschalig en huiselijk woonconcept voor mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Er worden dagelijks meerdere dagactiviteiten aangeboden aan de 12 bewoners.  Dit gebeurt vanuit een maat-en krachtgerichte visie.

Taakomschrijving

Als begeleider ben je de spil in de dagelijkse zorg en ondersteuning van onze bewoners. Elke bewoner wordt vanuit zijn uniciteit en kwaliteiten benaderd waardoor de mate van zorg voortdurend wordt afgewogen en kan variëren van het effectief hulp bieden, motiveren, begeleiden tot observeren. Je organiseert en begeleidt dagactiviteiten, zowel individueel als in groep. In de aangereikte zorg ga je steeds op zoek naar krachten en verbinding tussen bewoners. Boven dit alles bied je onze bewoners een fijne en warme thuis waarin zij de vrijheid ervaren, gestimuleerd worden, kunnen verkennen en in interactie kunnen gaan, maar tevens een veiligheid vinden.

Profiel

Je bent een geëngageerd iemand van minimaal 19 jaar 

Je studeert in of behaalde reeds een diploma in een mensgerichte opleiding

Je kan je vinden in onze missie, visie en waarden 

Je bent flexibel in denken en in aanpak

Je bent in staat tot zelfreflectie

Je hebt een positieve mensvisie, zoekt samenwerking, bent transparant, bevordert overleg en afstemming. Je zoekt graag mee naar oplossingen.

Je bent vriendelijk, beleefd en geduldig

Je voelt je verantwoordelijk in de uitoefening van je taken, je neemt initiatief en bent creatief.

Je bent daarnaast ook een stipte en loyale medewerker

Je werkt afwisselend in dag-, ochtend – en avondshiften, zowel week als weekend. 

Persoonlijke competenties

 • Omgaan met stress
 • Leervermogen hebben
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zelfstandig werken
 • Plannen (= ordenen)
 • Klantgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Creatief denken (Inventiviteit)

Aanbod

Je komt terecht in een uitdagende en dynamische omgeving met respect voor ieders talenten en kwaliteiten. Je kan rekenen op een fijne samenwerking met de reeds bestaande collega’s, vrijwilligers, externe partners en uiteraard de zeer enthousiaste bewoners en hun netwerk. We bieden je een procesmatige opvolging. 

Plaats tewerkstelling 

Vzw Bindkracht, Steenweg op Sint-Truiden 415, 3401 LANDEN 

Contract

 • Tijdelijke Job / studentenjob
 • Contract van bepaalde duur
 • Voltijds
 • 01 juli 2023 tem 31 augustus 2023 ( indien beschikbaar kan het contract ook al in de loop van juni ingaan ) 
 • Volcontinu systeem
 • Weekend

Contactname

Nadia Quintens 
nadia@vzwbindkracht.be
0475 650 613